Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Algemene reserve

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Algemene reserve

95.167

102.181

107.035

90.312

173.177

189.430

237.207

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52