Bijlagen

Bijlage 2 Investeringskredieten

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2020

Begroting 2021 na Najaarsnota 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

63.038

109.521

136.852

218.864

1.074.243

544.770

3 Schone energie voor iedereen

9.190

0

0

0

0

0

4 Een concurrerend Zuid-Holland

0

19.400

0

0

0

0

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

2.266

5.000

0

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

3.454

13.929

62.276

10.060

4.351

7.151

- Overzicht Algemene middelen

500

11.214

7.920

8.625

4.675

0

Subtotaal

76.183

156.330

212.048

237.550

1.083.269

551.920

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

10.412

30.329

6.348

16.018

595.471

233.583

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

174

0

0

0

0

0

- Overzicht Algemene middelen

379

0

0

0

0

0

Subtotaal

10.965

30.329

6.348

16.018

595.471

233.583

Totaal investeringskredieten

65.218

126.001

205.701

221.531

487.798

318.337

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52