Paragrafen

Paragraaf Subsidies

Welke beleidsdoelstellingen de provincie wil realiseren staat in de provinciale begroting aangegeven. Om dit te kunnen bereiken, zet de provincie bepaalde beleidsinstrumenten in. Grosso modo kan er onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vormen:

  • Kaderstellende juridische beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld regelgeving, convenanten);
  • Communicatie- beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld voorlichting, lobby);
  • Financiële beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld subsidies, deelnemingen, inkoop & aanbesteding).

Om te weten te komen welke beleidsinstrumenten het beste hebben geholpen bij het behalen van onze provinciale opgaven én tevens te bepalen wat uiteindelijk onze bijdrage is geweest aan de maatschappelijke opgaven, toetsen wij steeds structureler op de doeltreffendheid van beleid. Op die manier kunnen we gerichter sturen op doelbereik en zorgen voor een effectievere besteding en beheersing van onze overheidsuitgaven. Hieronder volgen de financiële beleidsinstrumenten.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52