Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

De begroting biedt ruimte voor het realiseren van veel van onze ambities, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel en juridisch beleid voor de lange termijn. Hierbij zijn de lasten voor onze inwoners niet hoger dan strikt noodzakelijk en de inkomsten en uitgaven zijn meerjarig structureel in evenwicht. We verbeteren onze financiële planning om zo realistisch mogelijk te begroten. We houden financiële ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe ambities waarbij rekening wordt gehouden met tegenvallers. Daarnaast worden jaarlijks verschillende P&C-producten opgeleverd en wordt op juridisch en financieel gebied geadviseerd over onder andere (complexe) financieringsvormen mede in relatie tot staatssteun, Europese aanbestedingen en bezwaar- en beroepschriften. De wetswijziging waarbij Gedeputeerde Staten verantwoordelijk worden voor het opstellen van de Rechtsmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld. Met ingang van het verslagjaar 2022 ligt de verantwoordelijkheid bij Gedeputeerde Staten. De werkzaamheden voor een tijdige implementatie van deze wetswijziging zijn gestart en zullen in de komende maanden verder worden uitgebreid.
We herijken samen de financiële spelregels.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52