Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Een duurzame organisatie vraagt om een duurzame huishouding. Wij streven hierbij naar tevreden medewerkers en klanten. Facilitaire activiteiten dragen bij aan het realiseren van de maatschappelijke opgaven, of het nu gaat om duurzame inkoop, een energieneutrale verbouwing van ons kantoor of de elektrificering van ons wagenpark. We ondersteunen daarom de beleidsmatige doelstellingen, zoals energietransitie, innovatie en slim datagebruik.

We zetten in op verduurzaming van ons vastgoed in lijn met de bestuurlijke afspraken binnen het Interprovinciaal Overleg en Energie Rijk Den Haag (ERDH). Inmiddels is gestart met de renovatie van gebouw C. Daarin is meegenomen de ontwikkeling van een integrale oplossing voor de warmte-koude-opslag van zowel gebouwdeel C als de andere bouwdelen. In 2020 is gestart met de verkenningsfase ten aanzien van het renoveren van de overige bouwdelen van het provinciehuis en de buitenlocaties. Urgente aanpassingen aan gebouwen vanwege brandveiligheid zijn afgerond. Met fase 2 van de werkzaamheden wordt medio voorjaar 2022 gestart.
Gezien de coronapandemie zullen aanpassingen worden doorgevoerd in de facilitaire dienstverlening. Dit zal ook doorwerken in bijvoorbeeld huisvesting en vastgoed en financiën. De terugkeer van medewerkers naar het provinciehuis wordt voorbereid. Dit is afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot corona.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52