Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van algemene dekkingsmiddelen en organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 109.305
Baten € 642.797
Saldo € -533.492
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52