Home

Indicatoren

Wettelijke indicatoren

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

2021

2022

2023

2024

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

1

Opkomst verkiezingen

PM

55%

55%

55%

55%

2

Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer

7,5

≥ landelijk gemiddelde 2021

≥ landelijk gemiddelde 2022

≥ landelijk gemiddelde 2023

≥ landelijk gemiddelde 2024

3

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

39

38

38

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

44

56

56

4

Procentuele groei BRP

PM

3,5

1,9

1,7

1,5

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

70,8

71,3

71,8

72,3

4

Restauratievolume

15

pm

pm

pm

pm

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

Geen meting

4

4

4

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

-

50

500

500

1.000

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

pm

pm

pm

pm

Toelichting

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52