Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren

14.223

4.740

6.683

12.280

12.355

13.082

5.132

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52