Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder

10.695

61

1.557

9.199

8.539

7.133

122

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52