Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Groene ambities

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Groene ambities

30.076

18.704

17.708

31.072

22.850

17.037

15.418

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52