Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Warmteleiding Warmtelinq

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Warmteleiding Warmtelinq

0

88.200

10.000

78.200

68.200

57.500

35.000

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52