Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Meerjarenplan bodem, ondergrond en grondwater

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater

32.173

2.491

7.095

27.569

22.536

21.896

21.896

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52