Bijlage 1 Reserves

Toelichting reserves

Egalisatiereserve beheer en onderhoud

Verloop reserve

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

65.934

8.817

3.812

70.938

52.813

41.823

16.858

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52