Samenvatting

Financieel beeld

Begrotingssaldo

De grafiek hierboven geeft aan hoe het begrotingssaldo door de mutaties in de NJN 2021 zich ontwikkelt ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2021 - 2024. In de jaarschijf 2021 was het begrotingssaldo -€ 4,9 mln.
Door de mutaties in de Najaarsnota 2021 daalt het begrotingssaldo met € 12,8 mln. Per saldo is in de jaarschijf 2021 dan sprake van een incidenteel nadelig begrotingssaldo (tekort) van -€ 4,9 mln.

Het begrotingssaldo is het overschot of het tekort op de begroting in een bepaald jaar. Deze overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. Het begrotingssaldo geeft aan of er op de lange termijn sprake is van een reëel en structureel begrotingsevenwicht. Het begrotingssaldo mag tijdelijk negatief staan, dit tekort op het begrotingssaldo wordt dan gedekt uit de vrije ruimte van algemene reserve. Dit kan zolang er vrije ruimte is.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52