Samenvatting

Financieel beeld

Financieel totaalbeeld

In het financieel totaalbeeld wordt voor de exploitatie als eerste de totale stand van de Najaarsnota 2021 getoond. In dezelfde opzet worden vervolgens de mutaties in de Najaarsnota 2021 ten opzicht van de Voorjaarsnota 2021 getoond. Dit geeft een totaalbeeld van de lasten en baten en de inzet van alle reserves.

De totale exploitatielasten na verwerking van de Najaarsnota 2021 bedragen € 827,6 mln. Dit jaar, boekjaar 2021, zetten we in op herstel na corona. Vanuit het coalitieakkoord was al incidenteel budget beschikbaar en daar wordt nu - vanwege het herstel na corona - extra budget ingezet. Hiermee komen we uit op een hoog exploitatiebedrag van ruim € 827,6 mln.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2021 12:14:31 met de export van 11/18/2021 12:02:52